Missie

De Diabeteswerkgroep Halle is een initiatief van de Artsenkring Zennevallei en heeft reeds vele jaren ervaring op het vlak van de chronische ziekte diabetes.

Er wordt gestreefd naar een multidisciplinaire werking. Die komt tot uiting in de samenstelling van de groep. Zowel huisartsen, een endocrinoloog, kinesisten, podologen, diëtisten als andere zorgverleners steken maandelijks de koppen bijeen om tal van initiatieven op poten te zetten.

Zo organiseert de Diabeteswerkgroep Halle ieder trimester infosessies rond diabetes, in het Medisch Huis of op verplaatsing. Tijdens deze momenten krijgen patiënten allerhande informatie.

Volgende thema’s worden behandeld: voeding en beweging (door de diëtiste en kinesitherapeut), de diabetische voet (door de podoloog), verpleegkundige info (door de referentieverpleegkundige en educator) en sociale informatie (referentieverpleegkundige diabeteskliniek, Vlaamse Diabetesvereniging en mutualiteiten).

Ook is de werkgroep verantwoordelijk voor de organisatie van een diabetesbeurs en andere ludieke activiteiten (kooksessie, wandeldag, …).

Tenslotte is de Diabeteswerkgroep de stuwende kracht achter het systeem van de zorgtrajecten dat sinds september 2009 in voege is.