Educatoren in de regio

Een overzicht van de diabeteseducatoren uit de regio vindt u hier.

Diabeteseducator

Wat is een diabeteseducator ?

Een diabeteseducator is een zorgverlener (verpleegkundige, diëtiste, podoloog,  ...) met een postgraduaat opleiding rond diabeteszorg.  

De taak van een diabeteseducator bestaat eruit om:

  • de patiënt te informeren over alle aspecten van zijn aandoening en hem/haar te coachen bij het leren omgaan met diabetes
  • de patiënt het belang van therapietrouw bij te brengen en hem/haar te stimuleren tot zelfzorg
  • samen met de patiënt op zoek te gaan hoe zijn/haar levenskwaliteit kan geoptimaliseerd worden
  • multidisciplinaire contacten te onderhouden met de andere betrokken zorgverleners zoals huisarts, dietist, ...

Concreet betekent dit:

  • injectie en meettechnieken aanleren en het evalueren van de resultaten
  • correcte reactie bij acute complicaties (hypo, hyper)  of in bijzondere situaties (reizen, vasten,...)
  • de preventie chronische complicaties door ervoor te zorgen dat de patiënt de noodzaak inziet van zijn: opvolging: controle huisarts, specialisten, diëtiste, podoloog, educator....behandeling:  gezonde voeding, beweging, correct gebruik van medicatie, gewichtscontrole, voetzorg,  -
  • Een luisterend oor bieden voor de specifieke noden van de diabetespatiënt